• 3D scan gebouwen voor belichtingsberekening
 • 3D laserscanning monitoring duiker
  Mobile mapping: duiker A7
 • Maatvoering Noord/Zuidlijn
  Maatvoering: Noord/zuidlijn
 • Deformatiemetingen dijklichamen
  Monitoring: dijklichaam Kockengen
 • Monitoring 3D laserscanning Hubertustunnel
  Monitoring: Hubertustunnel Den Haag
 • Monitoring deformatiemeting
  Monitoring: kademuur Damrak
 • Dijkinspectie met grondradar
  3D laserscanning: Holle ruimtes dijklichaam
 • Mobile mapping 3D Laserscanning
  Mobile mapping: A9 Amstelveen
 • Mobile mapping: Noord/Zuidlijn
 • Dynamisch laserscannen weginfra
  Mobile mapping: N516A Zaandam
 • Van Steenis hydrografie multi beam single beam
  hydrografie
 • Monitoring kademuren Vecht
  Monitoring: De Vecht Utrecht
 • Railinfra
 • Van Steenis Houten landmeten
 • Maatvoering zonnepanelen
  Maatvoering: Zonnepanelen
 • DTM: Vlietzone Den Haag
 • Van Steenis 3D laserscanning mobile mapping
  Deformatiemetingen
 • Inmeten rioolputten
  3D laserscanning: riooloverstorten Werkendam
 • Opstellen onteigeningsdossier
  Onteigeningsdossier: A9 Badhoevedorp
 • Opdrachtgevers Van Steenis
  Opdrachtgevers (referentie)
twitterlinkedin