Geodetische monitoring kademuren

In de loop der jaren is de Vecht vervuild geraakt door lozingen en intensief gebruik van de rivier. Om ervoor te zorgen dat het water en de natuur zich in de toekomst beter kan ontwikkelen, was het nodig dat de Vecht werd gebaggerd. In vier jaar is ruim 2,5 miljoen kuub vervuild slib uit de Vecht gebaggerd, dat zijn ongeveer 5.000 volle binnenvaartschepen.

In opdracht van ACV (samenwerkingsverband van Witteveen&Bos en Tauw) heeft Prisma Van Steenis tijdens het laatste deel van het baggerwerk — midden in de binnenstad van Utrecht — de geodetische monitoring verzorgd van de kademuren. Voor, tijdens en na het baggeren zijn de kademuren en de directe omgeving met hoogwaardige apparatuur nauwlettend in de gaten gehouden op verzakkingen en verschuivingen. Ook de komende jaren zullen de kademuren nog enkele malen worden gecontroleerd op afwijkingen.

  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin