Monitoring

Veel van onze projecten spelen zich af in een schijnbaar statische omgeving. Gebouwen en bijvoorbeeld viaducten over een snelweg, lijken bewegingsloos: jaar na jaar. Toch is dat niet zo. Veranderingen in de ondergrond, verschillende waterstanden, temperatuur of werkzaamheden in de nabije omgeving hebben invloed op objecten. Zo kan de positie of verticale stand slechts tienden van millimeters en zelfs meerdere centimeters veranderen. Toch hebben deze kleine veranderingen zeer grote consequenties: scheurvorming in muren, gebroken ruiten of onherstelbare schade aan historische gebouwen. Met het oog neem je deformaties of zettingen niet waar, hiervoor zijn speciale meetinstrumenten en meetprotocollen noodzakelijk.

Wij zijn specialist in het monitoren van deformaties of zettingen met tal van meettechnieken.
Om het real time monitoren van bewegende oppervlakken of gebouwen uit te voeren gebruikt Prisma Van Steenis hoogwaardige total stations die automatisch verschillende meetmerken zoeken en vervolgens met een precisie van minder dan een millimeter een meting verrichten. Dat kunnen honderd meetmerken zijn in een uur, of tien in een week. Dag in dag uit, week in week uit. Zo kan een boorproces onder een snelweg met enkele meetmerken op het wegdek en verkeersportalen nauwlettend worden gevolgd. Bij de geringste beweging van het wegdek of object wordt het boorproces anders aangestuurd.

De zettingen of spanningen in oppervlakken als een muur of wand, wegdek, scheepshuid, staalprofiel kunnen ook gemeten worden met de laserscan techniek. Door op verschillende momenten een scan van een oppervlak of object te maken is het mogelijk om zeer precies zettingen of veranderingen aan het oppervlak te bepalen. Met onze partner in laserscanning kunnen we zelfs deformaties aan kleine objecten als scheepsschroeven, of grote objecten als bruggen met duizenden meetpunten bepalen.
Voor het bepalen van hoogteverschillen beschikken wij over precisie waterpasinstrumenten die trajecten kunnen meten met een precisie van 0.3mm per kilometer. Met dezelfde instrumenten meten wij deformaties aan gebouwen en bepalen of uw vloer nog wel waterpas is, op tienden van millimeters.

Referentieprojecten:

Vervanging kademuren Damrak Amsterdam

Inscannen duiker onder Rijksweg A7

Hubertustunnel Den Haag

Dijklichamen Kockengen

Kademuren de Vecht Utrecht

  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin