Milieudoelstellingen

Prisma Van Steenis heeft een kwaliteitssysteem waarin veiligheid, gezondheid en milieu zijn geïntegreerd. Zo wordt een kwalitatief hoogwaardig product gerealiseerd. Hierbij zijn veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gelijkwaardig aan het behalen van een financieel bevredigend projectresultaat en de continuïteit van het bedrijf op termijn. Het kwaliteits,- arbo- en milieuzorgsysteem (KAM) is al jaren gebaseerd op de normen ISO 9001,VCA** en BTR 2004 en sinds het najaar van 2010 tevens op de norm ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder.

In de afgelopen jaren zijn er diverse doelstellingen geformuleerd en gerealiseerd om de CO2-emissie te verlagen. Denk hierbij aan:

  • Het reduceren van afvalstoffen, brandstof en energie.
  • Aanschaf van bedrijfsauto’s maximaal label B.
  • Verminderen aantal zakelijke kilometers gereden met privéauto.
  • Bij aanschaf van nieuwe airco’s rekening houden met koelmiddel.
  • Bij aanschaf of vervanging beeldschermen, energiezuinige schermen kiezen.

Deze doelstellingen blijven van kracht voor 2016.

  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin