Keteninitiatief

In het kader van CO2-reductie en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Van Steenis  deelgenomen aan het initiatief ‘Op Kop’ van de provincie Utrecht. ‘Op Kop’ heeft als doel een kopgroep te vormen van gemeenten, instellingen en bedrijven in de provincie Utrecht die werk willen maken van een klimaat neutrale provincie, de zogenaamde ‘Koplopers’. De provincie is van mening dat kiezen voor een klimaat neutrale organisatie vele kansen biedt voor zowel de verbetering van de leefomgeving als voor een economische impuls voor de regio. Met de inzet van een team van klimaat-ambassadeurs worden organisaties in de provincie Utrecht uitgedaagd zich aan te sluiten. Op 14 februari 2011 heeft de directie van Van Steenis de intentieverklaring ondertekend en sindsdien mag Van Steenis zich ‘Koploper’ noemen. ‘Op Kop’ is echter medio 2013 opgeheven en sindsdien zijn wij op zoek naar een regionale organisatie die zich ook een klimaat neutrale provincie ten doel stelt, om zich bij aan te sluiten. Inmiddels lopen er contacten met de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) voor het project Utrecht2040. Het NMU is bezig mogelijkheden te creëren voor Utrechtse particulieren en organisaties om hun CO2-uitstoot te compenseren met nieuwe duurzame projecten in de eigen provincie.

Prisma Groep

Sinds eind 2015 maakt Van Steenis deel uit van Prisma Groep en is de naam gewijzigd in Prisma Van Steenis. De andere 2 bedrijven die momenteel deel uit maken van Prisma Groep (Prisma Meten en Prisma GeoCensus) zijn niet gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. De planning is om Prisma Groep als geheel in 2017 of 2018 te certificeren. Met het oog hierop wil Prisma Groep in 2016 deel gaan nemen aan een keteninitiatief, waardoor de deelname van Prisma Van Steenis aan een initiatief momenteel geen prioriteit meer heeft.

file_acrobat   3.D  Deelname aan keteninitiatief

  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin