Communicatie

Prisma Van Steenis heeft een communicatieplan opgesteld waarin is vastgelegd hoe wij intern en extern over de Carbon Footprint, het energie- en CO2-beleid en de reductiedoelstellingen communiceren.
Een belangrijk medium voor de interne en externe communicatie is deze website. Ook wordt er tijdens verschillende interne bijeenkomsten en externe nieuwsbrieven over deze onderwerpen gecommuniceerd.

  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin