CO2-reductiedoelstellingen

Prisma Van Steenis heeft een kwaliteitssysteem waarin veiligheid, gezondheid en milieu zijn geïntegreerd. Zo wordt een kwalitatief hoogwaardig product gerealiseerd. Hierbij zijn veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gelijkwaardig aan het behalen van een financieel bevredigend projectresultaat en de continuïteit van het bedrijf op termijn. Het kwaliteits,- arbo- en milieuzorgsysteem (KAM) is al jaren gebaseerd op de normen ISO 9001, VCA**, ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder.

In het kader van de CO2-Prestatieladder hebben wij over 2011 (basisjaar) een emissie-inventarisatie uitgevoerd volgens het GHG-protocol. De GHG-emissies van Prisma Van Steenis bedroegen in 2011 169,40 ton CO2. Deze totale CO2-emissie is de uitstoot van directe (scope 1) en indirecte (scope 2). In 2015 bedroegen de GHG-emissies 123,29 ton CO2. De verdeling van de emissies over de scopes wordt weergegeven in onderstaande tabel:

Scope Energiestroom CO2-uitstoot in ton 2011 CO2-uitstoot in ton 2015
1. Leasekilometers 118,89 95,05
1. Verwarming gebouwen 8,15 6,38
1. Airco koelmiddel 14,43 15,24
2. Vaartuigen 0,22 1,10
2. Eigen auto zakelijk 18,24 5,51
2. Zakelijke vliegtuigkilometers n.v.t. n.v.t.
2. Inkoop elektriciteit 9,47 0,00
Totaal 169,40 123,29
                                 CO2-emissie 2011 en 2015

Conclusie 2015

De directe en indirecte GHG-emissies van bedroegen in 2015 123,29 ton CO2. Hiervan werd 116,68 ton CO2 (95%) veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 6,61 ton CO2 (5%) door indirecte GHG-emissies (scope 2).

De directe en indirecte GHG-emissies van bedroegen in 2011 169,40 ton CO2. Hiervan werd 141,47 ton CO2 (84%) veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 27,93 ton CO2 (16%) door indirecte GHG-emissies (scope 2).

Het gemiddeld aantal FTE’s in 2015 is 27,16 t.o.v. 30,51 in 2011. Dit betekent een CO2-emissie van 4,54 ton per FTE in 2015 t.o.v. 5,55 ton in 2011. Dit is een daling van 1,01 ton per FTE.

Evaluatie doelstelling 2015

De doelstelling voor heel 2015 was om 1,8 ton reductie van de totale CO2-emissie per FTE te realiseren ten opzichte van 2011. Deze doelstelling is niet gerealiseerd.

Doelstelling 2016

Voor 2016 stelt Prisma Van Steenis zich als doel de totale CO2-emissie met 0,2 ton per FTE te doen dalen ten opzichte van 2015 bij gelijkblijvende bedrijfsvoering. 2015 zal dan als basisjaar dienen.

Wilt u meer informatie over ons energiebeleid en energiereductiedoelstellingen, dan kunt u hier de bijbehorende documenten downloaden.

file_acrobat   1.B.2   Verslag onafhankelijke interne controle
file_acrobat   2.C.2   Stuurcyclus
file_acrobat   3.C.2   Communicatiejaarplan 2016
file_acrobat   3.A.1   Emissie-inventarisatie 2015
file_acrobat   3.A.1   Emissie-inventarisatie 2014
file_acrobat   3.A.1   Emissie-inventarisatie 2011
file_acrobat   3.B.2   Energie management actieplan
file_acrobat   4.A.1   Ketenanalyse scope 3 2014
file_acrobat   4.A.1   Ketenanalyse scope 3 2011
file_acrobat   4.B.2   Evaluatie energiereductie 1e halfjaar 2015
file_acrobat   4.B.2   Evaluatie energiereductie 2014
file_acrobat   4.B.2   Evaluatie energiereductie 2012
  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin