Carbon footprint/CO2-footprint

Om de scope af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol). De scope van deze CO2 emissie-inventarisatie is afgebakend tot scope 1 en scope 2 volgens de CO2 Prestatieladder. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de CO2 Prestatieladder ‘eigen auto zakelijk’ (personal cars for business travel) tot scope 2 rekent, in tegenstelling tot het GHG-protocol, die dit onderdeel aan scope 3 toeschrijft.

Carbon Footprint 2015

Prisma Van Steenis CO2 footprint 2015

Carbon Footprint 2014

Prisma Van Steenis CO2 footprint 2014

  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin