Kwaliteit/CO2

Prisma Van Steenis heeft een kwaliteitssysteem waarin tevens veiligheid, gezondheid en milieu is geïntegreerd. Zo wordt een hoogwaardig product gerealiseerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Hierbij zijn veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gelijkwaardig aan het behalen van een financieel bevredigend projectresultaat en de continuïteit van het bedrijf op termijn. Het kwaliteit,- arbo- en milieuzorgsysteem (KAM) is gebaseerd op de normen NEN-EN-ISO 9001 en 14001, de VCA** checklist voor veiligheid, BTR en de CO2-Prestatieladder.

Scopeverdeling volgens SKAO

Scopeverdeling volgens SKAO

  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin