GBKN/BGT

Luchtfoto’s en vooraf gemeten en gesignaliseerde paspunten vormen de basis voor de Grootschalige Basiskaart Nederland, die Prisma Van Steenis in opdracht van het Kadaster in diverse provincies heeft vervaardigd. Na triangulatie en blokvereffening is het fotolijnen product vervaardigd, dat in het terrein is naverkend en gecontroleerd op volledigheid. Na digitale verwerking van de naverkenningsgegevens levert Prisma Van Steenis een gestructureerd bestand in het gewenste formaat.

Bijhouden en detailleren

De digitale GBKN/BGT moet systematisch worden bijgehouden. Mutaties in het veld ïnventariseert Prisma Van Steenis met behulp van een pencomputer en gemeten met een total station of een GPS-ontvanger. De meetgegevens worden vervolgens direct in het veld eveneens met de pencomputer verwerkt. In opdracht van gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven wordt de nodige extra detailinformatie aan de GBKN/BGT toegevoegd. Ook is het mogelijk hierbij kenmerken van objecten in het terrein weer te geven.
De digitale GBKN/BGT wordt op wens aangevuld met topografische details zoals putten en lichtmasten.
  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin