3D laserscanning

Voor deformatiemetingen aan 3D lichamen zoals dijken, zandhopen, stortplaatsen en grondbanken is 3D laserscanning een zeer bruikbare en betrouwbare techniek. Met de laserscanner worden in korte tijd tienduizenden en zelfs miljoenen punten in 3D (x, y en hoogte) gemeten met een precisie van enkele millimeters.

Puntenwolk

De puntdichtheid (punten per m2) kan naar keuze worden gevarieerd. In de hoogste puntdichtheid lijkt de puntenwolk op een digitale foto. Uit de puntenwolk die ontstaat uit een of meerdere scans met enorme hoeveelheden punten kunnen met software tools afgeleide producten worden gegenereerd. Voorbeelden zijn profielen en hoeveelheidbepalingen.

Puntenwolk             BEKIJK HIER MEER PUNTENWOLKEN >>>

Modelleren

De puntenwolk wordt zonodig getransformeerd naar modellen die in alle CAD omgevingen kunnen worden gebruikt. Zo worden draadmodellen of matrixmodellen voor diverse toepassingen eenvoudig gegenereerd.

Verschuivingen en deformaties waarnemen

Verschillende puntenwolken of modellen kunnen met elkaar worden vergeleken. Door het op elkaar transformeren van twee in de tijd verschillende opnames is eenvoudig te herleiden waar veranderingen plaatsvinden en hoe groot deze zijn.

Ook vectordiagrammen met richting en grootte van deformaties zijn als product leverbaar. Analyses in de tijd kunnen ook in een GIS omgeving verder worden uitgewerkt. Een gerealiseerde terreinsituatie kan op dezelfde wijze worden geconfronteerd met het oorspronkelijke model van de tekentafel (as built verifiëren)!

Combinatie met conventionele technieken

Prisma Van Steenis is het oudste en daarmee het meest ervaren ingenieursbureau in de geo-informatie en geodesie. 3D laserscanning is de laatste innovatie in ons vakgebied. Deze efficiënte meettechniek is uitstekend te combineren met andere landmeetkundige technieken als GPS, digitale waterpassing en anderen. Bij iedere meetsituatie of gewenst eindproduct adviseert Prisma Van Steenis in de meest optimale (combinatie van) meetoplossingen.

Archiefwaarde

De scanopnames kunnen vergeleken worden met foto’s die eenvoudig kunnen worden bewaard en in de toekomst opnieuw gebruikt worden. Ook voor andere doeleinden. Overigens worden de scans ook met een CCD camera automatisch opgenomen zodat daadwerkelijk ook een digitale foto beschikbaar is.

Referenties

Prisma Van Steenis voert deformatiemetingen uit in Wilnis na de dijkdoorbraak in augustus 2003 voor woningbouwvereniging Westhoek. Met behulp van 3D laserscanning wordt een spoorlichaam voor een pilot van ProRail nauwkeurig bepaald inclusief bovenleiding, seinen en spoorrails (2003).

De spanningen (deformaties) in de gevels van historische gebouwen worden tijdens en na afloop van de boorwerkzaamheden bepaald van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam (2004) met behulp van laserscanning.
Diverse rijksmonumenten zijn opnieuw in kaart gebracht met behulp van 3D laserscanning (2003).

Wilt u meer weten over 3D laserscanning? Neemt u dan contact op met Martin de Meijer of Roel Luis.

Refentieprojecten:

Noord/Zuidlijn Amsterdam

Inmeten riooloverstorten Werkendam

Inmeten rioolputten

3D-scan holle ruimtes dijklichamen

  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin